't Palet

Basisschool voor katholiek en openbaar onderwijs

Medezeggenschapsraad (MR)

MRDe medezeggenschapsraad (afgekort MR) is het orgaan dat vanuit overheidswege is ingesteld om leerkrachten en ouders de mogelijkheid tot inspraak c.q. invloed op het beleid te verschaffen.

Gevraagd, dan wel ongevraagd, brengen zij advies uit over het beleid van de school. In sommige gevallen moet het college van bestuur (SK&K) aan de GMR instemming vragen om bepaalde zaken te kunnen regelen.

Op onze school bestaat de MR uit drie ouders en drie leerkrachten.

De agenda en de notulen van de vergaderingen zijn in te zien bij de centrale informatiehoek van de school. Ook kunt u de notulen van de vergaderingen inzien via onze website. Deze staan onderaan op deze pagina.

De MR bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een drietal leden die zich met de meest uiteenlopende zaken bezighouden. Wanneer er een vacature in de MR ontstaat, treedt er een verkiezingscommissie op. In het informatiebulletin 't Palettertje komt dan een oproep voor nieuwe kandidaten.
Onze MR is ook vertegenwoordigd in de GMR, dat is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle scholen die behoren tot de SK&K.

In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen gelden en niet voor 't Palet alleen.

 Contact met de MR
Mocht u vragen hebben aan de MR dan kunt u altijd een briefje of een e-mail sturen aan mr@bspalet.nl. Ook kunt u een briefje afgeven bij de secretaris van de MR, of in het postvakje van de MR in de teamkamer. Het is ook mogelijk uw vraag te stellen tijdens een van onze vergaderingen, zodat u direct uw opmerking kunt toelichten. Gelieve uw bezoek wel eerst aan te kondigen bij de secretaris van de MR of via mr@bspalet.nl.

notulen MR vergaderingen

Notulen MR 26-09-2016

Notulen MR 10 mei-2016

Notulen MR 15 maart 2016

Notulen MR 19-jan 2016

Notulen MR 17 nov 2015

Notulen MR 11 juni 2015

Notulen MR 23 april 2015
Notulen MR 05-mrt 2015
Notulen MR 20-jan 2015
Notulen MR 20-nov 2014
Notulen MR 16-sept 2014

Notulen MR 15 april 2014
notulen MR 21 jan 2014
notulen MR 16 nov 2013
notulen MR 17 sept 2013
notulen MR 20 aug 2013

 

Palettertje

't PALETTERTJE

 

Naar de Nieuwsbrief

van 't Palet

Kalender

Juli 2018
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4