't Palet

Basisschool voor katholiek en openbaar onderwijs

Oudervereniging

De school organiseert door het jaar heen een aantal activiteiten voor de kinderen. U kunt hierbij denken aan:
feesten, sportactiviteiten, schoolreisje en kunstmenu.

De ouderraad van 't Palet ondersteunt de school bij het organiseren van deze activiteiten.
De ouderraad bestaat uit een tiental enthousiaste ouders, die elk een taak hebben binnen de ouderraad. De ouderraad bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en ouders die in de activiteitencommissies zitten.
De ouderraad belegt ongeveer zeven vergaderingen per schooljaar. Vaste agendapunten door het jaar heen zijn onder andere:

• De begroting
• De activiteiten
U moet bij activiteiten denken aan het sinterklaasfeest, het kerstdiner, het paasontbijt, de musical, de carnaval, het kleuterafscheid, de eindweek (activiteiten in de laatste schoolweek) en het schoolreisje. Bij deze activiteiten krijgen de kinderen bijvoorbeeld een klein cadeau van Sinterklaas, drinken en chips tijdens het bosspel of een toegangsbewijs voor een attractiepark.
De ouderraad financiert deze verschillende activiteiten vanuit de ouderbijdrage. Dit is een jaarlijkse, vrijwillige, bijdrage per kind van de ouders. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de ouderraad vastgesteld en via het informatiebulletin 't Palettertje aan de ouders bekendgemaakt.

Als het bedrag is vastgesteld op de jaarvergadering die plaatsvindt in augustus/september van het schooljaar. Dan kunt u de ouderbijdrage overmaken naar: rekeningnummer NL04 RABO 0144665395 t.a.v. Ouderraad 't Palet graag o.v.v. naam en groep van het kind.

Het is mogelijk dat de betaling door omstandigheden moeilijkheden oplevert. In dat geval kunt u altijd, per schooljaar, contact opnemen met de directie van 't Palet.
De ouderraad legt verantwoording af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage. Aan het begin van het schooljaar wordt een begroting opgesteld die ter goedkeuring aan de ouders voorgelegd wordt.

contact met de oudervereniging: or@bspalet.nl

 

Palettertje

't PALETTERTJE

 

Naar de Nieuwsbrief

van 't Palet

Kalender

Juli 2018
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4