't Palet

Basisschool voor katholiek en openbaar onderwijs

Ons onderwijs

ons onderwijs

 

Basisschool 't Palet is een school voor katholiek en openbaar onderwijs.
Wij leven in een maatschappij die ingewikkeld in elkaar zit en zeer veelzijdig is. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat we onze kinderen goed voorbereiden op de toekomst. De kinderen krijgen op school de mogelijkheid zich als mens verder te ontwikkelen op zowel cognitief, creatief als sociaal gebied, zodanig dat zij zich in de maatschappij
een eigen plaats kunnen verwerven.

Dit alles vindt plaats in een veilige en respectvolle omgeving. Ons streven is dan ook dat alle kinderen met plezier naar school komen en met plezier de lessen volgen.

De wetgever stelt eisen aan de scholen, dus ook aan onze school. De eisen zijn verwoord in de kerndoelen van het basisonderwijs. Door de keuze voor bepaalde methodes en werkwijzen tracht iedere school daar op zijn eigen wijze aan te voldoen.

Of de kerndoelen gehaald zijn, wordt getest door een landelijke eindtoets, de welbekende CITO-toets. Natuurlijk zijn er altijd zaken die kinderen op school leren die niet getoetst kunnen worden. Ontwikkelingen die je niet of moeilijk kunt meten, zoals op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, tekenen, hulpvaardigheid en aanpassingsvermogen. Toch zijn die gebieden minstens zo belangrijk als rekenen en lezen.

Door deel te nemen aan diverse evenementen zoals sporttoernooien, techniekprojecten en culturele voorstellingen bevorderen wij het sociale gedrag van onze kinderen, creëren wij een groeiend saamhorigheidsgevoel en laten wij kinderen trots zijn op hun school.

We blijven oog houden voor de groei van de kinderen tot zo volledig mogelijke mensen

Palettertje

't PALETTERTJE

 

Naar de Nieuwsbrief

van 't Palet

Kalender

Juli 2018
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4