't Palet

Basisschool voor katholiek en openbaar onderwijs

Aanmelden

Aanmelding

U kunt uw kinderen dagelijks op school aanmelden. Voor een informatief gesprek en een rondleiding  kunt u (telefonisch) een afspraak maken. Tijdens het gesprek krijgt u uitgebreide informatie en proberen we al uw vragen te beantwoorden en zullen we met trots onze mooie school aan u laten zien.

Peuterspeelzaal:

In het gebouw zit ook peuterspeelzaal 'Springeling' van De Eerste Stap. We hebben een goed contact met de speelzaal en de ontwikkeling van het kind wordt op de speelzaal en in onze kleutergroepen op eenzelfde manier gestimuleerd en gevolgd d.m.v. het leerlingvolgsysteem ‘Kijk’. Zes weken voor de start kan er een overdrachtsgesprek plaats vinden met de pedagogisch medewerker, ouders en leerkracht. Hierdoor maakt uw kind een goede start op onze basisschool.

Vier jaar en dan…

4-Jarigen mogen in principe de dag na hun 4de verjaardag starten op school. In de twee weken die aan de verjaardag vooraf gaan, mag de nieuwe kleuter een aantal malen (5 dagdelen) op kennismakingsbezoek komen. Dit overlegt u met de groepsleerkracht. Tevens kunt u dan bepalen op welk tijdstip u uw kind afmeldt bij de peuterspeelzaal of bij de kinderdagopvang.

Omdat we uit ervaring weten dat de periode voor de zomervakantie én de decembermaand altijd erg druk zijn op school hebben we het beleid dat we de kinderen die in juni en juli jarig zijn altijd laten starten na de zomervakantie. Dan starten de augustus- en septemberkinderen ook meteen. Voor de zomervakantie is er een kennismakingsuurtje met de nieuwe groep.

Kinderen die in december en januari jarig zijn starten meteen na de kerstvakantie op ’t Palet.

De eerste maandag na de kerstvakantie is dan ook meteen de eerste kennismaking met de nieuwe groep voor de startende kleuters. In overleg met de leerkracht kan gekeken worden of de startende kleuters eerst een wenperiode hebben of al gelijk volledig meedraaien. Na ongeveer 6 weken zal er een gesprek met ouders en leerkracht zijn.                                                              

Richtlijnen t.a.v. het aannamebeleid

Om een kind goed op te kunnen vangen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan.

Het kind moet:

  • zindelijk zijn
  • verstaanbaar of te begrijpen zijn: er moet communicatie mogelijk zijn (verstaanbaar geldt niet voor direct instromende kinderen uit het buitenland).
  • handelbaar en te corrigeren zijn
  • verdraagzaam zijn: agressief gedrag kan een onoverkomelijk bezwaar zijn
  • enigszins zelfstandig kunnen functioneren (voldoende mate van zelfredzaamheid)

 

Palettertje

't PALETTERTJE

 

Naar de Nieuwsbrief

van 't Palet

Kalender

Juli 2018
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4