't Palet

Basisschool voor katholiek en openbaar onderwijs

Bestuur en directie

bestuurshamer

De Organisatie:

Bs ’t Palet is een school die behoort tot de samenwerkingsstichting Kans & Kleur te Wijchen.

Het bestuur van de stichting is het bevoegd gezag van 15 scholen voor primair onderwijs in de gemeente Wijchen. Twee openbare en acht katholieke scholen, twee scholen voor openbaar én katholiek onderwijs, waaronder ‘t Palet en drie samenwerkingsscholen. Tevens valt de school van speciaal onderwijs in de gemeente Wijchen onder dit bestuur. Een belangrijke functie van het bestuur is beleidsvorming en bepaling en de evaluatie daarvan. De uitvoering en bewaking van het beleid is in handen van een college van bestuur en een Raad van Toezicht.

De directie van ’t Palet bestaat uit één directeur. De directeur vormt samen met de locatieleider en de ib-er het managementteam (MT). Om een goed management gerealiseerd te krijgen zijn de leden enkele of alle dagen per week vrijgesteld van lesgevende taken.

Palettertje

't PALETTERTJE

 

Naar de Nieuwsbrief

van 't Palet

Kalender

Juli 2018
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4