't Palet

Basisschool voor katholiek en openbaar onderwijs

leerlinggroepen en leerkrachten

't Palet telt ongeveer 180 leerlingen, verdeeld over diverse groepen.
De groepen 1 en 2 vormen samen de onderbouw, de groepen 3 tot en met 5 noemen we de middenbouw en 6 tot en met 8 de bovenbouw.  De leerkrachten van iedere bouw komen regelmatig samen om specifieke punten van de eigen bouw te bespreken. Deze bijeenkomsten worden afgewisseld met vergaderingen waarbij alle leerkrachten aanwezig zijn, de teamvergaderingen.

De belangrijkste taak van de leerkracht is natuurlijk lesgeven. Iedere leerkracht moet zijn lessen voorbereiden, maar ook contact houden met collega's en ouders/verzorgers, zitting nemen in werkgroepen (voor Sinterklaas en Kerstmis bijvoorbeeld) en deelnemen aan cursussen om zijn of haar kennis up-to-date te houden.

Veel groepen hebben meer dan één leerkracht. Er zijn leerkrachten die parttime werken, recht op verlof (Bapo = ouderenverlof of ouderschapsverlof) hebben etc.

Ook is er een coördinator leerlingenzorg/intern begeleider, die een belangrijke taak heeft t.a.v. de zorg die kinderen geboden wordt op onze school.

Er is er een leerkrachtondersteuner voor 4 dagen werkzaam. Per schooljaar wordt bekeken in welke groepen haar ondersteuning ingezet moet worden. In het schooljaar 2017-2018, zou zij deze voornamelijk in groep 7 inzetten, maar ook in groep 6.

Voor het computergebeuren op onze school hebben wij voor een aantal uren een ICT- coördinator (leerkracht vanuit het team) tot onze beschikking. Ook is er een netwerkbeheerder in dienst van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur.

In het kader van de opleiding tot leraar basisschool verblijven er op onze school studenten (stagiaires) van de Hogeschool Arnhem - Nijmegen. Zij komen om te leren en praktijkervaring op te doen. Zij geven dus ook les. De eigen groepsleerkracht blijft grotendeels aanwezig in en is verantwoordelijk voor zijn of haar klas.
In een enkele klas kan een afstudeerstagiaire zijn. Dit is een student die zelfstandig een groep moet kunnen leiden voor minimaal 3 dagen per week gedurende een periode van 12 tot 16 weken. De leerkracht zal, na een korte proefperiode, deze bijna-leerkracht de lessen grotendeels alleen laten verzorgen. De groepsleerkracht is wel op de achtergrond bereikbaar en blijft eindverantwoordelijk.

Daarnaast kunnen er nog stagiaires van de opleiding voor onderwijsassistent (SPW), administratie, ICT (ROC) en HBO-pedagogiek op onze school aanwezig zijn.

 

Palettertje

't PALETTERTJE

 

Naar de Nieuwsbrief

van 't Palet

Kalender

Juli 2018
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4